Obnavljanje znanja prve pomoči

19.04.2012 so nekateri člani obnavljali znanje prve pomoči